Chênh lệch hiệu quả sử dụng các sản phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19

Xét nghiệm nhanh COVID-19 cần lấy yếu tố hiệu quả chất lượng lên hàng đầu. Ảnh minh hoạ: Hà Phương.
Xét nghiệm nhanh COVID-19 cần lấy yếu tố hiệu quả chất lượng lên hàng đầu. Ảnh minh hoạ: Hà Phương.
Xét nghiệm nhanh COVID-19 cần lấy yếu tố hiệu quả chất lượng lên hàng đầu. Ảnh minh hoạ: Hà Phương.
Lên top