Chế nhạo thử thách Jonathan Galindo: Chưa đánh giá hết mức nguy hiểm

Nếu bạn thấy có tài khoản mang tên Jonathan Galindo hoặc tài khoản có người đàn ông mang gương mặt chó thì lập tức hãy chặn tài khoản này. Ảnh chụp màn hình.
Nếu bạn thấy có tài khoản mang tên Jonathan Galindo hoặc tài khoản có người đàn ông mang gương mặt chó thì lập tức hãy chặn tài khoản này. Ảnh chụp màn hình.
Nếu bạn thấy có tài khoản mang tên Jonathan Galindo hoặc tài khoản có người đàn ông mang gương mặt chó thì lập tức hãy chặn tài khoản này. Ảnh chụp màn hình.
Lên top