Chế độ chính sách tiền lương khuyến khích cho giáo viên vùng khó khăn

Giáo viên đang công tác tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ nhiều chế độ chính sách để yên tâm công tác. Ảnh: Tuệ Nhi
Giáo viên đang công tác tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ nhiều chế độ chính sách để yên tâm công tác. Ảnh: Tuệ Nhi
Giáo viên đang công tác tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ nhiều chế độ chính sách để yên tâm công tác. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top