Cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào?

Nếu xảy ra chập điện, cháy hoàn toàn có thể xảy ra với mạng lưới dây điện chằng chịt bên cạnh tán cây như thế này.
Nếu xảy ra chập điện, cháy hoàn toàn có thể xảy ra với mạng lưới dây điện chằng chịt bên cạnh tán cây như thế này.
Nếu xảy ra chập điện, cháy hoàn toàn có thể xảy ra với mạng lưới dây điện chằng chịt bên cạnh tán cây như thế này.