Chạnh lòng quá, giáo dục cứ bị tổn thương bởi bạo lực và sự thiếu nhân văn!

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Ảnh Phụ huynh cung cấp - M.D.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Ảnh Phụ huynh cung cấp - M.D.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Ảnh Phụ huynh cung cấp - M.D.
Lên top