Chanh leo muốn "đi" Châu Âu, trước mắt phải trụ vững được trên giàn

Vườn chanh leo của nông dân bị chặt hại trên Gia Lai tháng 3.2019. Ảnh: Đ.V
Vườn chanh leo của nông dân bị chặt hại trên Gia Lai tháng 3.2019. Ảnh: Đ.V
Vườn chanh leo của nông dân bị chặt hại trên Gia Lai tháng 3.2019. Ảnh: Đ.V
Lên top