Chặn dùng Facebook từ máy tính công sở: Cơ quan là nơi đi làm chứ không phải nhà riêng

Công chức làm việc tại cơ quan nhà nước ở Huế không thể truy cập vào mạng xã hội facebook từ mạng nội bộ CPNet.
Công chức làm việc tại cơ quan nhà nước ở Huế không thể truy cập vào mạng xã hội facebook từ mạng nội bộ CPNet.
Công chức làm việc tại cơ quan nhà nước ở Huế không thể truy cập vào mạng xã hội facebook từ mạng nội bộ CPNet.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top