Chặn dòng tiền thanh toán cho dịch vụ xuyên biên giới để thu thuế

Doanh thu của Netflix tại Việt Nam được cho là hàng trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Thế Lâm.
Doanh thu của Netflix tại Việt Nam được cho là hàng trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Thế Lâm.
Doanh thu của Netflix tại Việt Nam được cho là hàng trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng cũng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top