Chấn chỉnh mua bán chiếm hết lối đi dành cho công nhân

UBND huyện Vĩnh Lợi đã chỉ đạo UBND xã Châu Hưng A chấn chính việc mua bán trên vỉa hè QL1A lấn chiếm đường ra vào Nhà máy. Ảnh: Nhật Hồ
UBND huyện Vĩnh Lợi đã chỉ đạo UBND xã Châu Hưng A chấn chính việc mua bán trên vỉa hè QL1A lấn chiếm đường ra vào Nhà máy. Ảnh: Nhật Hồ
UBND huyện Vĩnh Lợi đã chỉ đạo UBND xã Châu Hưng A chấn chính việc mua bán trên vỉa hè QL1A lấn chiếm đường ra vào Nhà máy. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top