Chậm trễ thi hành án tại trường Newton: Khi cấp dưới bất phục cấp trên

Cục phó THADS TP.Hà Nội Chu Quang Tiến tại lễ chia tay hôm 27.5.2021. Ảnh: thads.moj.gov.vn.
Cục phó THADS TP.Hà Nội Chu Quang Tiến tại lễ chia tay hôm 27.5.2021. Ảnh: thads.moj.gov.vn.
Cục phó THADS TP.Hà Nội Chu Quang Tiến tại lễ chia tay hôm 27.5.2021. Ảnh: thads.moj.gov.vn.
Lên top