Chậm trả tiền bồi thường thủy điện Hủa Na: Tiếp tục xin ý kiến Bộ TNMT

Nhà văn hóa khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na. Ảnh: Quang Đại
Nhà văn hóa khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na. Ảnh: Quang Đại
Nhà văn hóa khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na. Ảnh: Quang Đại
Lên top