Chậm trả tiền bồi thường thủy điện Hủa Na: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

Mỗi nhân khẩu tại khu tái định cư thủy điện Hủa Na chỉ được cấp 200m2 đất lúa, nhưng đất xấu, năng suất thấp. Ảnh: Quang Đại
Mỗi nhân khẩu tại khu tái định cư thủy điện Hủa Na chỉ được cấp 200m2 đất lúa, nhưng đất xấu, năng suất thấp. Ảnh: Quang Đại
Mỗi nhân khẩu tại khu tái định cư thủy điện Hủa Na chỉ được cấp 200m2 đất lúa, nhưng đất xấu, năng suất thấp. Ảnh: Quang Đại
Lên top