Chậm trả tiền bồi thường dự án thủy điện Hủa Na: 481 hộ dân thiệt thòi

Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Lên top