Chậm nhất là khi nào phải nộp hồ sơ để nhận tiền hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ

Người lao động trong khu phong toả nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm tại "Siêu thị 0 đồng" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh Việt Lâm
Người lao động trong khu phong toả nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm tại "Siêu thị 0 đồng" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh Việt Lâm
Người lao động trong khu phong toả nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm tại "Siêu thị 0 đồng" do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh Việt Lâm
Lên top