Chậm hỗ trợ thiệt hại tại Bạc Liêu: Dân tiếp tục bức xúc

Lên top