Chậm hàng loạt dự án “hậu cần nghề cá” từ nguồn bồi thường của Formosa

Cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) sẽ được đầu tư 60 tỉ đồng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty Formosa Hà Tĩnh để mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) sẽ được đầu tư 60 tỉ đồng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty Formosa Hà Tĩnh để mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) sẽ được đầu tư 60 tỉ đồng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển của Công ty Formosa Hà Tĩnh để mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top