Chấm dứt nạn “phun”, “tạt”, “vứt” được không?

Tình trạng xả rác bừa bãi trên đường phố tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Tình trạng xả rác bừa bãi trên đường phố tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Tình trạng xả rác bừa bãi trên đường phố tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú.
Lên top