Chậm chi trả chế độ 116 và 64 cho người lao động ở vùng khó khăn

Cán bộ y tế công tác ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu.
Cán bộ y tế công tác ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu.
Cán bộ y tế công tác ở vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh tư liệu.
Lên top