Chậm bồi thường thủy điện Hủa Na: Kiên quyết bảo vệ lợi ích cho dân

Khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong- tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong- tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Khu tái định cư dự án thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong- tỉnh Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Lên top