Chậm bồi thường dự án Thủy điện Hủa Na: Mặt trận Tổ quốc tỉnh vào cuộc

Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Sau 8 năm nhường đất cho dự án thủy điện Hủa Na, hộ Lô Hồng Ngân (bìa phải, xã Đồng Văn-Quế Phong) vẫn chưa được nhận tiền bồi thường đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại
Lên top