Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cha mẹ lên kế hoạch hoạt động vui chơi cho con dịp hè

Trẻ em nên có một mùa hè đúng nghĩa. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Trẻ em nên có một mùa hè đúng nghĩa. Ảnh: TRẦN VƯƠNG