Cây xanh, biển quảng cáo gãy đổ gây thiệt hại, ai bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây hư hỏng một xe ô tô trong trận giông xảy ra cách đây ít ngày.  Ảnh: T.S
Cây xanh ngã đổ gây hư hỏng một xe ô tô trong trận giông xảy ra cách đây ít ngày. Ảnh: T.S