Cây xanh bật gốc làm chết người: Có chính sách hỗ trợ gia đình nạn nhân

Lên top