Cây xăng mọc trên "đầu", hàng chục hộ dân Sơn La thấp thỏm

Công trình cây xăng đang xây dựng bên dưới tà luy âm tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Công trình cây xăng đang xây dựng bên dưới tà luy âm tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Công trình cây xăng đang xây dựng bên dưới tà luy âm tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Lên top