Cây di sản cổ nhất tỉnh Long An đang được “giải cứu”

Cây trôm cổ được công nhận Cây Di sản Việt Nam năm 2016. Ảnh: K.Q
Cây trôm cổ được công nhận Cây Di sản Việt Nam năm 2016. Ảnh: K.Q
Cây trôm cổ được công nhận Cây Di sản Việt Nam năm 2016. Ảnh: K.Q
Lên top