Cây cổ thụ khủng “vi vu” trên quốc lộ: Tàn phá thiên nhiên từ ứng xử trọc phú

Một cây cổ thụ khủng vi vu quốc lộ. Ảnh: Hữu Long
Một cây cổ thụ khủng vi vu quốc lộ. Ảnh: Hữu Long
Một cây cổ thụ khủng vi vu quốc lộ. Ảnh: Hữu Long