Cầu rệu rã chờ sập, hàng nghìn người dân ở Quảng Nam nơm nớp lo sợ

Cầu Sông Lĩnh xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung
Cầu Sông Lĩnh xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung
Cầu Sông Lĩnh xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top