Cầu hơn 800 tỉ đồng chưa hẹn ngày nối nhịp

Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) thi công gần 4 năm chưa xong.  Ảnh: Minh Quân
Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) thi công gần 4 năm chưa xong. Ảnh: Minh Quân
Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) thi công gần 4 năm chưa xong. Ảnh: Minh Quân
Lên top