Cầu dẫn dự án điện gió đi ngang bãi nghêu, hai bên đều kêu khó

Cầu dẫn một dự án Điện gió tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu dẫn một dự án Điện gió tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu dẫn một dự án Điện gió tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top