Câu chuyện tưởng niệm 1 người lao động mất do COVID-19

Các con, cháu ông Thanh trong ngày cúng Thất ông. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Các con, cháu ông Thanh trong ngày cúng Thất ông. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Các con, cháu ông Thanh trong ngày cúng Thất ông. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Lên top