“Cát tặc” lộng hành trên sông Đuống, sông Cầu

Những bãi tập kết cát sỏi cao ngất ngưởng phía đê tả sông Cầu, đoạn qua các xã Đông Lỗ, Châu Minh (Hiệp Hòa - Bắc Giang). Ảnh: P.V
Những bãi tập kết cát sỏi cao ngất ngưởng phía đê tả sông Cầu, đoạn qua các xã Đông Lỗ, Châu Minh (Hiệp Hòa - Bắc Giang). Ảnh: P.V
Những bãi tập kết cát sỏi cao ngất ngưởng phía đê tả sông Cầu, đoạn qua các xã Đông Lỗ, Châu Minh (Hiệp Hòa - Bắc Giang). Ảnh: P.V
Lên top