Cất nhà trên đất đã bán, khổ chủ hầu tòa vì bảo vệ đất của mình

Căn nhà bà Thảo cất trên nền đất đã được bán cho ông Hải. Ảnh: P.V
Căn nhà bà Thảo cất trên nền đất đã được bán cho ông Hải. Ảnh: P.V
Căn nhà bà Thảo cất trên nền đất đã được bán cho ông Hải. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top