Cắt liên lạc thuê bao phát tán cuộc gọi rác: Các nhà mạng nên làm từ lâu

Tình trạng cuộc gọi “rác” đang quấy nhiễu người dùng điện thoại. Ảnh: P.K
Tình trạng cuộc gọi “rác” đang quấy nhiễu người dùng điện thoại. Ảnh: P.K
Tình trạng cuộc gọi “rác” đang quấy nhiễu người dùng điện thoại. Ảnh: P.K
Lên top