Cáp viễn thông căng như "mạng nhện" ở nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng

Dây diện, cáp viễn thông chằng chịt bủa vây nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng
Dây diện, cáp viễn thông chằng chịt bủa vây nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng
Dây diện, cáp viễn thông chằng chịt bủa vây nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng
Lên top