SAU PHẢN ÁNH CỦA BÁO LAO ĐỘNG:

Cấp tốc xử phạt bến cóc, tổng kiểm tra cây xăng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM