Cao tốc ngàn tỉ nợ dân tiền giải tỏa đền bù, chính quyền mải miết đi đòi nợ

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dù đã khánh thành nhưng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, thi công hoàn chỉnh.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dù đã khánh thành nhưng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, thi công hoàn chỉnh.
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dù đã khánh thành nhưng chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, thi công hoàn chỉnh.
Lên top