Cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Nhà thầu Trung Quốc vẫn chưa trả đường cho dân

Một trong 7 tuyến đường dân sinh mà nhà thầu Trung Quốc mượn để thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Ba
Một trong 7 tuyến đường dân sinh mà nhà thầu Trung Quốc mượn để thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Ba
Một trong 7 tuyến đường dân sinh mà nhà thầu Trung Quốc mượn để thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn trả. Ảnh: Thanh Ba
Lên top