Cảnh trần ai sau cánh cổng Công ty Hoàng Gia Yên Bái

Hàng trăm công nhân Công ty Hoàng Gia Yên Bái không được ký hợp đồng lao động và bảo hiểm theo quy định. Ảnh: AT.
Hàng trăm công nhân Công ty Hoàng Gia Yên Bái không được ký hợp đồng lao động và bảo hiểm theo quy định. Ảnh: AT.
Hàng trăm công nhân Công ty Hoàng Gia Yên Bái không được ký hợp đồng lao động và bảo hiểm theo quy định. Ảnh: AT.
Lên top