Cảnh sát giao thông phải lập biên bản vi phạm trong 2 ngày

Nghị định quy định rõ biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 02 ngày làm việc. Ảnh minh họa: LDO.
Nghị định quy định rõ biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 02 ngày làm việc. Ảnh minh họa: LDO.
Nghị định quy định rõ biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn 02 ngày làm việc. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top