Cảnh sát cơ động có được trưng dụng phương tiện của người dân?

Lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Ảnh CS
Lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Ảnh CS
Lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Ảnh CS
Lên top