Cảnh giác với nạn giả danh đi phun thuốc phòng dịch COVID-19 để lừa đảo

Những gói thông cống, đôi nam nữ đưa cho người dân ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp
Những gói thông cống, đôi nam nữ đưa cho người dân ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp
Những gói thông cống, đôi nam nữ đưa cho người dân ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top