Cảnh báo từ hàng loạt kênh YouTube triệu views bị đánh cắp

Các trang Facebook, kênh YouTube của những người nổi tiếng luôn là mục tiêu tấn công chiếm quyền của tin tặc. Ảnh: Facebook cá nhân của danh thủ Ivanovic bị chiếm quyền vào tháng 7.2020. Chụp màn hình.
Các trang Facebook, kênh YouTube của những người nổi tiếng luôn là mục tiêu tấn công chiếm quyền của tin tặc. Ảnh: Facebook cá nhân của danh thủ Ivanovic bị chiếm quyền vào tháng 7.2020. Chụp màn hình.
Các trang Facebook, kênh YouTube của những người nổi tiếng luôn là mục tiêu tấn công chiếm quyền của tin tặc. Ảnh: Facebook cá nhân của danh thủ Ivanovic bị chiếm quyền vào tháng 7.2020. Chụp màn hình.
Lên top