Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ em trong mùa Hè

Việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là vô cùng cần thiết để các em có thể tự bảo vệ tính mạng khi gặp những tình huống nguy hiểm. Ảnh: Văn Thành Chương
Việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là vô cùng cần thiết để các em có thể tự bảo vệ tính mạng khi gặp những tình huống nguy hiểm. Ảnh: Văn Thành Chương
Việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là vô cùng cần thiết để các em có thể tự bảo vệ tính mạng khi gặp những tình huống nguy hiểm. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top