Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo bán mẫu bản vẽ thiết kế nhà trên mạng

Những quảng cáo bán bản vẽ thiết kế trên mạng mà chị D. gửi tới phóng viên Báo Lao động. Ảnh: NVCC
Những quảng cáo bán bản vẽ thiết kế trên mạng mà chị D. gửi tới phóng viên Báo Lao động. Ảnh: NVCC
Những quảng cáo bán bản vẽ thiết kế trên mạng mà chị D. gửi tới phóng viên Báo Lao động. Ảnh: NVCC
Lên top