Cần xử lý nghiêm kẻ "đùa" với tính mạng người khác

Hai đối tượng Dũng và Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng Dũng và Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng Dũng và Đức tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top