Cần xem tiền mua vaccine COVID-19 cho người lao động là chi phí hợp lý

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tiền mua vaccine ngừa COVID-19 cho người lao động được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: Đức Long
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tiền mua vaccine ngừa COVID-19 cho người lao động được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: Đức Long
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tiền mua vaccine ngừa COVID-19 cho người lao động được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: Đức Long
Lên top