Cần xem lại chất lượng nhân viên bảo vệ tại các chung cư

Đã đến lúc các Cty bảo vệ phải tăng cường công tác giáo dục, quản lý nhân viên để tránh trường hợp chính bảo vệ lại là người đi trộm cắp tài sản của người dân. Ảnh: T.S
Đã đến lúc các Cty bảo vệ phải tăng cường công tác giáo dục, quản lý nhân viên để tránh trường hợp chính bảo vệ lại là người đi trộm cắp tài sản của người dân. Ảnh: T.S
Đã đến lúc các Cty bảo vệ phải tăng cường công tác giáo dục, quản lý nhân viên để tránh trường hợp chính bảo vệ lại là người đi trộm cắp tài sản của người dân. Ảnh: T.S

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top