Cần Thơ: Rác thải ô nhiễm ngập mặt nước dưới chân cầu Tham Tướng

Rác vứt đầy cầu Tham Tướng. Ảnh: Trương Thanh Liêm
Rác vứt đầy cầu Tham Tướng. Ảnh: Trương Thanh Liêm
Rác vứt đầy cầu Tham Tướng. Ảnh: Trương Thanh Liêm
Lên top