Cận Tết, người dân dựng lều trắng đêm trông cây cảnh

Lên top