Cận Tết, các bạn trẻ Đà Nẵng gói bánh chưng tặng người lao động nghèo

Các bạn trẻ Đà Nẵng gói bánh chưng tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Các bạn trẻ Đà Nẵng gói bánh chưng tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Các bạn trẻ Đà Nẵng gói bánh chưng tặng người lao động nghèo. Ảnh: TT
Lên top